ESTRUCTURA DEL PATRONAT
 
El Patronat es constitueix com un ens que agrupa a persones, institucions i empreses que desenvolupen la seva activitat dintre del sector electrònic. Per tant, podran ser membres del Patronat:
 
  • Professionals de l’electrònica en sentit ampli, és a dir, doctors en Enginyeria Electrònica o qualsevol altra especialitat afí, Enginyers Electrònics i titulats d’altres branques relacionades amb l'electrònica, així com professionals que hagin desenvolupat una carrera rellevant en el camp de l’electrònica.

  • Institucions públiques o privades que estiguin relacionades amb l’electrònica.

  • Empreses del sector electrònic o amb vocació de desenvolupar el rol d’actors en el sector electrònic.

 
INTERÈS I AVANTATGES

Els membres del Patronat podran gaudir dels següents avantatges: 
 
  • Accés lliure a la interfície de socialització creada a LinkedIn. Membre del grup "Patronat d'Enginyeria Electrònica".
  • Participació en accions de lobbyng a través del Patronat.
  • Accés a una base de dades amplia de professionals especialitzats. Borsa de treball i fòrum de discussió.
  • Possibilitat de proposar projectes fi de carrera, Tesi de Màster o Tesi Doctoral.
  • Cerca de partners i possibilitat de participar o liderar accions i projectes de R+D+I a través de la interfície de socialització.
  • Accés a part de la documentació i know-how generat pels grups de recerca del Departament d'Enginyeria Electrònica.
  • Participar en les propostes dels plans d'estudi de Grau-Màster relacionats amb l'àmbit de l'electrònica. 

El Patronat del Departament d’Enginyeria Electrònica de la UPC es crea per l’Acord 129/2008 del Consell de Govern, aprovat pel Consell Social el 15.07.08 i pel Consell de Govern de la UPC de 24.07.08 i, neix amb la vocació d’agrupar a empreses, institucions i professionals de l’àmbit de l’Electrònica a Catalunya per treballar coordinadament. La missió del Patronat és, doncs, fer de nexe entre els diferents actors de l’Electrònica i fer de potenciador d'aquesta en el teixit social.